Srpen bude ve znamení hledání vnitřní rovnováhy.


Bude na nás působit úplněk ve Vodnáři, který otestuje schopnost realizovat naše vize.

Během srpna nás mohu potkávat nejrůznější zkoušky prověřující úroveň rovnováhy v nejrůznějších oblastech života – rovnováha mezi dáváním a přijímáním, rovnováha mezi časem věnovaným sobě a druhým, rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem, rovnováha mezi péčí o sebe a o druhé, rovnováha mezi rozumem a citem, rovnováha mezi zvládnu to sám a nechám si pomoci…

Z orgánů srpen bude ovlivňovat především játra a plíce. Játra jsou spojena s jemností/přísností a plíce s dáváním/přijímáním. Energeticky se toto spojení bude týkat hlavně laskavosti k sobě, uvědomění si své dokonalosti skrze své nedostatky a chyby. Uvědomění si svých hodnot a přetransformování extrémního perfekcionalismu na umění poznat krásu v nedokonalostech.

Srpen nás bude učit si život tvořit podle sebe, ne podle představ druhých a představ sdělovacích prostředků.

Emočně srpen bude působit především na žal a radost. Bude nás učit pokoře ke svým emocím a uvolňovat beze studu a bez hodnocení slzy smutku a radosti. Bude nás učit tvořit si takové úkoly, jejichž splnění nebude jen obyčejné odškrtnutí povinnosti, ale jejichž splnění nám něco dá – radost, požitek, péči, dotek, jemnost, harmonizaci, laskavost, sebeobdiv… Srpen nás bude učit si život tvořit podle sebe, ne podle představ druhých a představ sdělovacích prostředků.

Výborným společníkem pro měsíc srpen bude hudba ve všech jejich podobách – ať už hudba z reproduktoru, živá hudba, náš zpěv, naše hraní na hudební nástroj, zpěv ptáků, šumění vody, šustění andělských křídel… Vybírejte si takovou hudbu, která ve vás podpoří plynulost, napojení se sami na sebe, která podpoří vzduch ve vás a umožní vám proudit životem přesně tam, kam potřebujete.

V srpnu se také můžete podpořit modrou a růžovou barvou. Dodá vám klid, harmonii, tok a sebelásku, v jakékoliv podobě – ať už v podobě říci konečně ne nebo v podobě dání si na sebe čas a dopřát si hýčkání těla, mysli i duše.