Andělé jsou bytosti, které nám pomáhají na cestě.

Ukazují nám směr, dávají nám znamení, udržují světlo v nás a umí i objemout. Můžeme vnímat šustot jejich křídel, melodii hlasu i teplo jejich přízně.

Sesílají nám, zemským bytostem, vzkazy, které nejen pomáhají, ale i harmonizují, posilují, čistí a posilují energie. Vzkaz může mít různé podoby, například veršovaný, ve formě meditace, rituálu, afirmací atd.

Nechte si i vy poslat od andělů slova určené jen a jen pro vás. Nejčastěji vám slova pomoci zašle strážný anděl, ale můžou to být i Archandělé - Metatron, Gabriel, Sandalfon... Sdělení může být také od několika z nich. Sdělení Vám zašleme e-mailem.