Automatické písmo je jedna z forem komunikace s vesmírem, anděly, energiemi, duší nebo i s vaším energetickým polem. Poselství může být staženo na konkrétní, vámi zvolené téma, nebo jako obecný náhled na váš aktuální stav a životní vibraci.


Slova vám dají naději, pohlazení, víru, pochopení a také harmonizaci a celkovou očistu energií. Není to jen hromada řádků, ale i energie, která na vás bude z poselství působit. Poselství má různé formy – veršované, formou meditace, příběhu, odpovědí, zamyšlení… Lze si ho vytisknout a dát na viditelné místo pro zesílení působení energií.

Písmo

Slova jen pro vás

Pomoc pro pochopení sebe a své situace

Energie vložená do slov působí na celou vaši bytost

Text není po napsání jazykově kontrolován a upravován, budete ho číst jen vy

Významy a pochopení se bude postupně rozkrývat a dávat vám další odpovědi

Lze si s poselstvím objedat kresbu za zvýhodněnou cenu

Pomoc skrze text, kde pomáhají slova i energie do nich vložená. Vzkaz si můžete číst denně, každý měsíc nebo za rok a pokaždé v něm najdete nové pochopení, význam a povzbuzení.

Objednat automatické písmo Kč