Domino

Dominové kostky jsou známe především jako hra. Je to však také starodávná vykládací technika, která dává možnost nahlédnou hluboko do sebe. Používáme výkladovou sadu s nulovými kostkami.

Počet a rozložení teček vypovídá o podstatě situace, vibraci energií, frekvenci přítomnosti i vhled do blízké budoucnosti. Vykládáme na tři nebo sedm kostek. Tři kostky dávají základni vhled do dané situce, vypovídají o povaze situace a o možnostech vyústění. Sedm kostek dává pohled na situaci z různých stran, dává poznat nejen povahu situace, ale také její vztak k vám a energeticému poli.

Výklad pomocí jedné z nejstarších technik

Skrze výklad vám přijdou nejen slova, ale i energie

Výklad na tři, nebo sedm dominových kostek

Tečkami k pochopení sebe samotného

Výklad Vám zašleme e-mailem do 14 dnů

K výkladu si můžete objednat automatickou kresbu či písmo za zvýhodněnou cenu

Domino je cestou sebepoznání. Tečky k nám promlouvají a dávají možnost vidět dál a hlouběji.

Objednat výklad skrze dominové kostky