Čakry jsou centra, jejichz stav ovlivňuje celé naše žití.

Základní systém pracuje se sedmi čakrami. Jsou vzájemně propojené a jejich středem je čtvrtá, srdeční čakra.

První a sedmá čakra souvisí s dokončováním na zemi a ve vizích. Pomáhají, aby vize nebyly jen snem. Druhá a šestá čakra mají vliv na oba naše mozky - mozek v hlavě a tlusté střevo. Třetí a pátá čakra nám ukazuje, jak se umíme vyjadřovat, projevovat a dávát důležitost sobě. Čtrvtá čakra je spjata s lidstvím, srdečností a se soucitem.

Přiˇjdte si k nám zharmonizovat čakry a tím se dostat do pohody. Léčení se skládá se třech částí. V první části Vám vykreslíme a zharmonizujeme čakry pastelkami, v druhé části ke každé čakře dostanete vzkaz a ve třetí části čakry energeticky zharmonizujeme. Po léčení se můžete cítit unavenější, ale plni nové energie. Tuto terapii děla Ondra.