Dráhy prochází celým naším tělem, každou naši buňkou.

Tradiční čínská medicína (TČM) pracuje těmito drahami a dává je do souvisloti se zdravotními obtížemi.

Počet drah v těle je v řádu tisíců. My pracujeme se systémem 14 hlavních drah. Tyto dráhy rozvádí energii z čaker po těle, působí na emoce, pocity, náladu i na zdravotní stav. Dráhy vedou skrze tělo a končí na ploskách nohou a na rukou. A právě skrze tyto místa harmonizujeme energetické meridiány.

Jemným dotkem a tlakem vysíláme energii po drahách a rozvolňujeme ji. Dáváme ji možnost volně plynout, nést energii celým tělem a tím otevíráme možnost nastartování seberegenerace. Harmonizace drah může pomoci ztišit bolest, zklidňovat myšlenky, uvolnit emoce a zlepšit práci orgánů. Tuto terapii dělá Ili.