Poradenství vám může dát více, než jen pochopení.

Dá vám náhled na situaci, nezávislý pohled do hloubky problematiky a uvolnění celého těla.

Poradenství probíhá velmi jednoduše. Je to vlastně povídaní si s terapeutem na téma, které není předem připraveno. Během povídání se téma vykrystalizuje a pak se na něm může několik sezení pracovat. Pravidelnými terapiemi vás lépe poznáme a můžeme včas odhalit, co se ve vašem těle mění a transformuje. Skrze slova vám dáme klid, porozumění, budeme vám naslouchat a vy se můžete v klidu "vypovídat" terapeutovi, který vás nebude hodnotit, soudit, smát se vám nebo situaci zlehčovat. Bude vám trpělivě naslouchat a skrze otázky, příběhy a vhledy vás bude doprovázet na cestě osobního rozvoje.

Poradenství lze absolvovat osobně i na dálku. Během terapie pracujeme intuitivně, občas vyložíme karty, někdy si vypomůžeme automatickým písmem či kresbou a nebo jen v tichosti sedíme a naslocháme vám. Přijďte si k nám užít terapii slovem a uvolněte se vyřčením toho, co vás již delší dobu tíží. Poradenství děláme oba, můžete si tedy vybrat.