Dominové kostky byly prvotně určeny k věštění.

Ve hru se proměnily až později, ale jejich věštěcká schopnost nebyla zapomenuta.

Pomocí dominových kostek se nejčastěji vykládá pomocí metody tří. Jeden kámen ukazuje na minulost, pozadí dané situace, druhý na aktuálí stav a třetí dává výhled do blízké budoucnti, či ukazuje výsledek dané situce. Vykládat lze buď na konkrétní problematiku (vztah, práce, osobní život) nebo obecně na áktuální naladění vašeho vibračního pole.

Výklad zasíláme mailem, obsahuje popis vybraných kamenů, jejich význam a vysvětlená pro situaci, na kterou se výklad dělá. Součástí se také očistná afirmace pro harmonizaci řešené situace a energetický vzkaz, který vím dá sílu pro cestu životem.